Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij t/ De Morgen en De Coninck

2006-04

Een journalist zal waarheidsgetrouw berichten over een zaak die hij zelf in de openbaarheid heeft gebracht.