Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Kindt en Cromheecke t/ De Morgen en De Coninck en Desmet (Hoe de nv Dump Het Afval Overal vijftien jaar lang kon doorgaan)

2006-05

Verkeerde informatie wordt op een faire wijze en zonder beperking rechtgezet.