Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Janssens t/ Dag Allemaal en Vanhellemont (Parket voert onderzoek tegen ex-lid van Rm'n Y uit 'X-Factor')

2006-06

Een beschuldiging van zeer ernstige feiten zoals pedofilie, wat gevoelig ligt bij het publiek en waarvan de waarachtigheid onduidelijk is, dient op een passende manier behandeld te worden vanwege de delicate en zwaarwichtige aard ervan.