Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

D. L. t/ Dag Allemaal en Vanhellemont (Parket voert onderzoek tegen ex-lid van Rm'n Y uit 'X-Factor')

2006-07

De bekendmaking van de seksuele geaardheid van klager en diens relatie met een minderjarige man betekent een inmenging in de privacy, die in het concrete geval niet om journalistieke redenen verantwoord was.