Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

D. L. t/ Dag Allemaal en Vanhellemont

2006-07

De bekendmaking van de seksuele geaardheid van klager en diens relatie met een minderjarige man betekent een inmenging in de privacy, die in het concrete geval niet om journalistieke redenen verantwoord was.