Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Vijt en Mortelmans t/ Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet en Lefelon

2006-10

Foutieve informatie moet zonder beperking worden rechtgezet. Als een redactie van oordeel is dat een rechtzetting moet worden gepubliceerd, dan bepaalt zij zelf de manier waarop dit moet gebeuren.