Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Bellen en Verbruggen t/ VTM

2006-13

De pers zal omzichtig te werk gaan bij het tonen van een privé-woning. Toch kan het tonen van de woning soms relevant zijn.