Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Bellen en Verbruggen t/ Het Laatste Nieuws (Arrestatie Micha Bellen, zoon van klagers, in Pakistan)

2006-15

Er is niet aangetoond dat de krant door de publicatie van een foto bewust een negatief beeld heeft willen schetsen.