Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Put t/ Het Nieuwsblad en Vandewalle (Omkoopschandaal Belgisch voetbal)

2006-16

Afspraken in verband met het onderwerp van een interview of de voorinzage van teksten moeten nageleefd worden maar dienen juist om die reden duidelijk en ondubbelzinnig te zijn.