Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Parket Antwerpen t/ De Standaard

2007-02

In uitzonderlijke gevallen kan een eenzijdig verzoek om bepaalde elementen niet in de openbaarheid te brengen door de pers worden gehonoreerd. Aangezien het hier een beperking betreft van het grondrecht van informatie, is hiervoor vereist

(1) dat het verzoek overtuigend en uitdrukkelijk wordt gemotiveerd, en

(2) dat de hoofdredactie ervan op de hoogte wordt gebracht en erbij wordt betrokken, aangezien het hier geen kwestie van nieuwsgaring betreft maar wel van wijze van publicatie of verspreiding, waarvoor de hoofdredactie de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt.