Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Lambreghts t/ Het Belang van Limburg

2007-05

Om klacht te kunnen indienen bij de Raad voor de Journalistiek, is een persoonlijk belang bij de zaak vereist.