Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Advies op vraag van de VVJ over een undercoverreportage van VTM Telefacts (veiligheid buitenlandse staatshoofden tijdens EU-top)

2007-11

De undercovermethode was in het concrete geval beroepsethisch niet verantwoord.