Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Advies op vraag van VVJ over undercover-reportage Radio 1 Wilde Geruchten

2007-12

De undercovermethode was in het concrete geval beroepsethisch niet verantwoord.