Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Michel t/ Humo en De Coninck

2007-13

Een journalist die een geïnterviewde zware beschuldigingen laat formuleren, zonder nuancering of wederwoord, terwijl hij moet weten dat het waarheidsgehalte ervan niet hard gemaakt is of zelfs ontkracht is, schiet tekort in zijn plicht om volledig en waarheidsgetrouw te berichten over een zaak die hij zelf in de openbaarheid heeft gebracht.