Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Dusauchoit t/ Het Laatste Nieuws en Coenegracht

2007-15

De journalist mag de privacy van personen niet verder aantasten dan in het kader van zijn berichtgeving redelijkerwijs noodzakelijk is. De inbreuk op de privacy is slechts toegelaten als ze in redelijke verhouding staat tot het maatschappelijke belang van de publicatie.