Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

M.B. t/ Gazet van Antwerpen

2007-16

Extra voorzichtigheid is aangewezen bij de bekendmaking van identiteitsgegevens van minderjarige slachtoffers.