Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Van den Durpel t/ TV Familie en Lempereur

2007-18

Klager heeft het weekblad tijdig ervan op de hoogte gebracht dat zijn broer zich in een moeilijke toestand bevindt. In de gegeven omstandigheden had de redactie op zijn minst contact moeten opnemen met klager, om na te gaan of en in welke mate het interview dat met de broer van klager was afgenomen, nog kon worden gepubliceerd.