Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

City Motors Groep NV t/ Belga en De Wilde

2008-04

Journalisten mogen in algemene vereenvoudigende bewoordingen schrijven om het publiek te informeren en moeten daarbij zorgvuldig te werk gaan.