Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Dupont t/ Het Laatste Nieuws en Grobben

2008-06

De gegevens die een meerderjarige jongeman over zichzelf meedeelt kunnen in dit geval niet beschouwd worden als een inbreuk op zijn priv