Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Hamelrijck t/ De Morgen en De Coninck

2008-07

Het betwiste artikel is grotendeels correct en evenwichtig, maar bevat een feitelijke onjuistheid.