Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Advies op vraag van de VVJ over de rol en de positie van de hoofdredacties

2008-08

Het is de opdracht van de hoofdredacteur om de redactionele onafhankelijkheid te waarborgen