Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

De Croo-Desguin t/ De Juristenkrant en Leestmans

2008-11

Afspraken over de voorinzage van teksten moeten nageleefd worden, maar dienen juist om die reden duidelijk en ondubbelzinnig te zijn.