Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Meeuws t/ Voetbalmagazine en 'T Kint

2008-12

Wanneer een journalist ernstige beschuldigingen van persoonlijke aard uit, is het in beginsel aangewezen dat hij de betrokkene voor de publicatie of de uitzending contacteert en hem de kans biedt hierop te reageren.