Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Schamp t/ De Morgen en Justaert

2008-13

De aankondiging van een artikel op de voorpagina van de krant is onzorgvuldig en suggestief.