Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Sterkens t/ Gazet van Antwerpen en Castelyns

2008-14

Journalisten mogen over juridische kwesties in algemene vereenvoudigde bewoordingen schrijven om het publiek te informeren. Wel moeten ze daarbij zorgvuldig te werk gaan.