X t/ 't Scheldt

Titel artikel website: Sociale werkers zorgen zélf voor jobs.
Samenvatting uitspraak: Klager is docent aan een hogeschool. Hij vroeg aan de redacties van verschillende sites om artikels over hem offline te halen. De redacties wezen die vraag af of lieten ze onbeantwoord. Daarop diende hij een klacht in bij de Raad, waarvoor hij het recht op vergetelheid inriep.

De artikels melden dat klager als docent aan zijn studenten maximum op het examen beloofde als ze in ruil klimaatacties zouden voeren. Klager riep een medische context in om ze te laten verwijderen.
De Raad zegt dat het maatschappelijk relevant was om over het initiatief van klager te berichten, dat hij door zijn politieke en maatschappelijke activiteiten (naast zij docentschap) beschouwd kan worden als een publiek figuur, dat zijn les in het verlengde lag van die politieke en maatschappelijke activiteiten, en dat een medische context waarnaar hij verwijst op zich geen reden is waarom de berichtgeving niet toegankelijk zou mogen blijven. De rechten en belangen die klager inroept om de artikels te laten verwijderen wegen niet op tegen het maatschappelijk belang van een zo volledig mogelijk archief en van het recht op informatie.

2020-36

Lees de uitspraak [pdf]