Vandervelde t/ 'tScheldt

Titel artikel 1: Nieuw schandaal. 'Rijkste Belg' Guido Van der Schueren kan niet eens meer zijn Delhaize rekening betalen. Is het geld van Vlaamse zelfstandigen nog wel veilig bij Keyware?
Titel artikel 2: Hoe blanke mannen miljoenen euro's afleiden naar hun privé. Een les voor Sihame.
Samenvatting uitspraak: De twee artikels gaan over zakenlui Stéphane Vandervelde, Guido Van der Schueren en Maurice De Velder en de verwevenheid van hun bedrijven en zakelijke belangen, waarbij volgens ‘tScheldt altijd en overal sprake is van gesjoemel. Klagers spreken van niet correcte en onbewezen beschuldigingen en gebrek aan wederhoor. Ze nemen ook aanstoot aan de anonimiteit van ‘tScheldt.

De Raad kan zich niet uitspreken over de waarheidsgetrouwheid van de artikels. Wat wederhoor en anonimiteit van ‘tScheldt betreft, zijn de klachten gegrond.

‘tScheldt heeft klager vóór publicatie niet gecontacteerd voor een reactie, terwijl de artikels door een mengeling van feiten en insinuaties een sfeer van verdachtmakingen oproepen en daarbij ernstige beschuldigingen uitbrengen die de eer en goede naam van klagers betreffen. Het was dan ook nodig om klagers vóór publicatie een kans op wederhoor te bieden, wat niet gebeurd is.

Door vast te houden aan anonimiteit creëert t’Scheldt bewust verwarring om zo de normale
beroepsethische verantwoordelijkheid van zich af te schuiven of eraan te ontsnappen. Dat is
een flagrante schending van het principe dat een journalist of redactie werkt met open vizier
en de nodige identificatiegegevens beschikbaar stelt, zoals bepaald in de Beginselen van de
Code, en van artikel 8 uit het hoofdstuk Onafhankelijk informeren dat zegt dat de journalist de
vrijheid van informatie, commentaar en kritiek uitoefent in verantwoordelijkheid. 

2021-23

Lees de uitspraak [pdf]