Van Mol t/ De Morgen

Titel artikel krant: Wie zit er achter schandaalsite ’t Scheldt en waarom wil hij anoniem blijven?
Essentie uitspraak: Het artikel stelt de vraag wie er achter de anonieme website ‘tScheldt zit. De klacht is ongegrond wat journalistieke onafhankelijkheid, waarheidsgetrouwe berichtgeving en respect voor het privéleven betreft. Ze is gegrond wat het geven van loyaal wederhoor betreft.

Lees de uitspraak met nummer 2021-13 [pdf]