Peleman t/ HLN.be (Artikel over reactie op arrest hof van beroep)

Titel artikelDany Peleman, de veroordeelde manager van Astrid Coppens, slaat terug: “Ze wou me zakelijk én privé kapot krijgen.

Samenvatting uitspraak: In dit artikel reageert de ex-manager van Astrid Coppens op zijn veroordeling in beroep wegens fraude. Het artikel werd aanvankelijk gepubliceerd in Dag Allemaal en dezelfde dag overgenomen op HLN.be.

De publicatie van de foto van klager betekent geen inbreuk op zijn privéleven. Hij is zelf ingegaan op de vraag van Dag Allemaal voor een interview over zijn geding met Coppens en heeft als manager van mediafiguren een zekere bekendheid verworven.

De overname van het artikel uit Dag Allemaal betekent niet dat HLN.be niet fair zou hebben gehandeld tegenover klager. Er zijn tussen klager en de journalist van Dag Allemaal geen afspraken gemaakt over een mogelijke overname en HLN.be vermeldt duidelijk dat het artikel van Dag Allemaal komt.

De klacht is wel gegrond wat het gebrek aan wederhoor betreft over de paragraaf waarin staat dat klager ooit een gelijkaardig dispuut had met een andere cliënt dan Astrid Coppens, maar dat dit in der minne werd geregeld. Dit houdt de beschuldiging in dat klager ook ten aanzien van deze persoon fraude zou hebben gepleegd. Dat is een ernstige beschuldiging die de eer en goede naam van klager betreft en waarvoor de journalist een kans op wederhoor had moeten bieden, wat niet gebeurd is

2022 - 20

Lees de uitspraak [pdf]