Moerman t/ De Standaard

Titel artikel: CD&V zkt juridisch geschoolde (ex-)politica als opperrechter.
Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over de nakende benoeming van een nieuwe rechter bij het Grondwettelijk Hof op voordracht van CD&V. Klaagster is rechter bij het Grondwettelijk Hof en gewezen politica voor Open Vld. In het artikel wordt ze omschreven als een van de uitgerangeerde politici voor wie het Grondwettelijk Hof vroeger als opvangnet fungeerde. Klaagster zegt dat deze negatieve omschrijving elke feitelijke grondslag mist en dat ze onterecht geen kans op wederhoor heeft gekregen.

De Raad zegt dat het de journalisten vrij staat om het einde van de politieke loopbaan van klaagster en haar benoeming als rechter bij het Grondwettelijk Hof te interpreteren en te omschrijven zoals ze gedaan hebben.

Verder is de Raad van oordeel dat het artikel de rechten en menselijke waardigheid van klaagster niet schendt en dat wederhoor vooraf niet nodig was omdat het artikel geen ernstige beschuldigingen uit die de eer en goede naam van klaagster betreffen

Lees de uitspraak [pdf]