Hertogs t/ VRT nws.nws.nws & MNM ( Instagram)

Instagramposts:

  • Camille in VTM-programma 'liefde voor muziek' wordt in recensie enkel op uiterlijk beoordeeld.
  • Recensent beoordeelt Camille haar lichaam in plaats van muziek: wat is bodyshaming?

Samenvatting uitspraak:  Klager Bert Hertogs is hoofdredacteur van Concertnews.be. Hij schreef op zijn site een recensie over het tv-programma Liefde voor muziek waaraan zangeres Camille Dhont deelnam. Camille reageerde op de recensie via Twitter.

De klacht gaat over twee Instagramposts onder de hoofding Recensent beoordeelt Camille haar lichaam in plaats van muziek: wat is bodyshaming? en Camille in VTM-programma ‘liefde voor muziek’ wordt in recensie enkel op uiterlijk beoordeeld.

De klacht is gegrond wat waarheidsgetrouwheid betreft. De VRT schreef in de Instagramposts dat klager Camille in zijn recensie ‘enkel’ op haar uiterlijk beoordeelt. Dat is onjuist. Klager schreef ook over haar muziek, wat in de posts onvermeld blijft. Het format van Instagram met beknopte teksten en weinig ruimte voor nuancering noopt tot extra omzichtigheid bij formulering en woordkeuze. De korte formulering zonder enige verdere nuancering dat klager Camille ‘enkel’ op haar uiterlijk beoordeelt, is niet waarheidsgetrouw.

De klacht is ongegrond wat onderstaande punten betreft.

De redactie heeft de hogervermelde fout loyaal rechtgezet bij de notities naast de posts. Ze deed dat meteen nadat ze kennis had gekregen van de fout.

Klager is als hoofdredacteur van Concertnews.be een publiek figuur. Dat hij door de posts identificeerbaar is, betekent geen schending van het privéleven.

Wederhoor was niet nodig. VRT NWS stelt naar aanleiding van de recensie van klager, de tweet van Camille en de commotie die daarop volgde de vraag wat bodyshaming is. Daarmee uit ze geen ernstige beschuldigingen die de eer en goede naam van klager betreffen. De posts uiten ook geen ongegronde beschuldigingen ten aanzien van klager

2022-12

Lees de uitspraak [pdf]