Engelbosch t/ Trudocs.be

Titels artikels

  • Opnieuw belangenvermenging van Engelbosch? Tuin van Katrijn en Frank op Begijnhof wordt onteigend;
  • Beste Nina;
  • Herr Jelle, de onteigenaar!;
  • Ondertussen aan de schaatsbaan van de vastgoedontwikkelaar;
  • Hoe in Sint-Truiden de Democratie naar een Immocratie versmalt;
  • De perfecte storm;
  • Vooruit brengt nieuwe elementen aan in zaak Engelbosch: "Waar is brief aan schepencollege naar toe?";
  • Herr Jelle en de truc met de verkrijgende verjaring;
  • Schepen Engelbosch kreeg grond van 38.500 € cadeau, buurman moest betalen.

Samenvatting uitspraak:  De Raad kan het waarheidsgehalte van een aantal elementen uit de artikels niet beoordelen. Maar er zijn wel twee elementen waarvan de Raad vaststelt dat Trudocs ze had kunnen en moeten checken en de resultaten van dat onderzoek had moeten weergeven in de artikels. Door dat niet te doen werden deze elementen foutief of onvolledig voorgesteld, wat extra bezwarend was ten aanzien van klager.

Trudocs maakt in de artikels onvoldoende onderscheid tussen feiten enerzijds en beweringen, veronderstellingen en opinies anderzijds. Het stelt meningen en beschuldigingen geregeld voor als feiten.

Trudocs biedt in een aantal gevallen geen loyale kans op wederhoor. In een dossier over belangenvermenging bij een onteigening heeft de redacteur informatie over de onteigening gevraagd aan klager, maar daarbij niet gesproken over belangenvermenging, terwijl dit een beschuldiging is die strafrechtelijk vervolgbaar is en de eer en goede naam van klager betreft, waarvoor een vraag om wederhoor vereist was. Een tweede auteur biedt naar eigen zeggen nooit een kans op wederhoor. De klacht is gegrond op de hogervermelde punten.

De klacht is ongegrond wat schending van het privéleven betreft. Klager bekleedt als schepen een publieke functie. Het is als journalist geoorloofd om vragen te stellen bij vastgoedtransacties en mogelijke collusie van belangen, temeer klager als schepen bevoegd is voor ruimtelijke ordening. Dat daarbij zijn naam en gegevens over de transacties worden vermeld, betekent geen inbreuk op de privacy.

Klager maakt niet aannemelijk dat Trudocs ten aanzien van hem niet onafhankelijk zou handelen. Ook op dit punt is de klacht ongegrond

2022-09

Lees de uitspraak [pdf]