Dusauchoit t/ Het Laatste Nieuws en Coenegracht

Titel artikel: ‘Chris Dusauchoit en Annemie Peeters zijn een koppel’. 
Essentie uitspraak: De journalist mag de privacy van personen niet verder aantasten dan in het kader van zijn berichtgeving redelijkerwijs noodzakelijk is. De inbreuk op de privacy is slechts toegelaten als ze in redelijke verhouding staat tot het maatschappelijke belang van de publicatie.

2007-15

Lees de uitspraak [pdf]