Clement t/ De Coninck

Titel boekOntmenselijkt. Achter de schermen bij studentenclub Reuzegom.

Samenvatting uitspraak: De klacht gaat over een passage in het boek Ontmenselijkt van journalist Douglas De Coninck over studentenclub Reuzegom. Klager is advocaat van een van de leden van Reuzegom die voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen naar aanleiding van de dood van Sanda Dia na de studentendoop in 2018. De betwiste passage gaat over een gezamenlijke condoléancebrief die de deelnemers aan de doop zouden sturen naar de ouders van Sanda Dia, maar die er uiteindelijk niet kwam. De journalist schrijft dat het niet te achterhalen valt wie het voortouw nam om de Reuzegommers ervan te overtuigen om niet bijeen te komen voor een gezamenlijke condoléancebrief, maar dat enkele berichtjes op de smartphone van clublid Igean wijzen in de richting van klager. Klager zegt dat dit niet waarheidsgetrouw is en dat de journalist geen rekening heeft gehouden met zijn reactie.

De journalist heeft de passage uit het boek voorgelegd aan klager en hem aanvankelijk zestien dagen de tijd gegeven om te reageren. Hij heeft die termijn achteraf nog twee keer verlengd tot in totaal 21 dagen. Dat is volgens de Raad zonder meer een redelijke termijn voor een tekst van zeven zinnen in een boek. Klager heeft, naargelang van de versie van klager of de journalist, net voor of net na het verstrijken van de twee maal uitgestelde ultieme deadline gereageerd op de dag dat het boek in druk ging. De journalist heeft de tekst op twee punten aangepast. Hij had de tekst mogelijk nog verder kunnen verduidelijken als hij de reactie van klager vroeger had ontvangen, op een moment dat grotere ingrepen in het manuscript nog mogelijk waren. Dat deze eventuele bijkomende verduidelijking, met mogelijk een aanpassing van de hypothese over de rol van klager bij de afgelasting van de bijeenkomst over onder meer een collectieve condoléancebrief, er niet gekomen is, kan in de context waarin het wederwoord tot stand is gekomen niet worden beschouwd als een beroepsethische fout.

2022-14

Lees de uitspraak [pdf]