Braun t/ Gazet van Antwerpen

Titel artikel 1: Antwerpse Joden trekken massaal naar verboden trouwfeesten in Londen. “Honderden gasten op elkaar gepakt, zonder mondmasker”.
Titel artikel 2: Honderdtal Joodse coronapatiënten ligt thuis aan zuurstofapparaat.
Titel artikel 3: Geen enkele besmetting in Joodse basisschool.
Samenvatting uitspraak: De drie artikels waartegen de klacht gericht is, gaan over de manier waarop de Joodse gemeenschap in Antwerpen wordt getroffen door het coronavirus en hoe ze omgaat met de coronamaatregelen.
Klager zegt dat informatie over het dragen van mondmaskers in de Jesode-Hatora school en over een honderdtal Joodse patiënten die besmet raakten met corona en thuis zuurstof toegediend kregen, niet naar behoren gecheckt is. Hij zegt ook dat de journalist polariseert.
De Raad is van oordeel dat de artikels zakelijk en niet stigmatiserend zijn ten aanzien van de Joodse of meer bepaald de chassidische gemeenschap.
Verder zegt de Raad dat de journalist over voldoende bronnen en gegevens beschikte voor de artikels en dat het niet nodig was om hiervoor bijkomende instanties, met name de Jesode-Hatora school en de ambulancedienst Hatzoloh, te contacteren.
Ten slotte wijst de Raad erop dat het tot de redactionele vrijheid behoort om de uitspraken van een geïnterviewde ruimer te kaderen.

2021-19

Lees de uitspraak [pdf]