L.D. t/ DeMorgen.be

Titel artikel 1: UGent ziet geen graten in Schild & Vrienden-opvolger in raad van bestuur.
Titel artikel 2: [Naam en voornaam], lid van Schild & Vrienden, volgt Dries Van Langehove niet op in raad van bestuur UGent.
Titel artikel 3: Vijftien huiszoekingen in gerechtelijk onderzoek naar Schild & Vrienden.
Samenvatting uitspraak: Klager diende een klacht in omdat de redacties zijn verzoek afwezen om online-artikels over hem te anonimiseren of verwijderen. In de artikels, die onder meer gaan over zijn mandaat als opvolger voor de raad van bestuur van de UGent, wordt klager omschreven als prominent lid van Schild & Vrienden en vertrouweling van Dries Van Langenhove.

De Raad is van oordeel dat de rechten en belangen die klager inroept om de artikels te laten
anonimiseren niet opwegen tegen het maatschappelijk belang van een zo volledig mogelijk
archief en van het recht op informatie, waarvan sprake in de beroepsethische Code. Overigens gaan de artikels over recente feiten en is het dossier rond Schild & Vrienden nog steeds actueel.

Lees de uitspraak [pdf]