Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

X t/ Van Hemeledonck

2020-25
  • Een telefoongesprek van een journalist met een mogelijk cruciale getuige in een moordzaak, waarbij de journalist verwijst naar gegevens uit het gerechtelijk onderzoek, betekent geen schending van het privéleven.