Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

X t/ TV Limburg

2016-20
  • Vanwege inconsistenties tussen intro en reportage, tussen middag- en avondnieuws en tussen reportage en titel op de website is de Raad van oordeel dat de zender met betrekking tot de titel op de website onvoldoende verantwoordelijk is omgegaan met verklaringen van vertrouwelijke bronnen in een gerechtelijk onderzoek. De privacy is niet geschonden en de journalist heeft niet opdringerig gehandeld.