Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

X t/ Schamper

2018-16

 

  • De klacht gaat niet over een artikel, maar over een brief namens de redactie aan de toenmalige rector van de UGent. De redacteurs hebben met de brief de onafhankelijkheid van de redactie in het gedrang gebracht.