Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

X t/ pallieterke.net

2020-38

Titel artikel website: Linkse lesgevers.
Essentie uitspraak: De belangen die klager inroept om een artikel te laten verwijderen wegen niet op tegen het maatschappelijk belang van een zo volledig mogelijk archief.