Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

X t/ Het Belang van Limburg

2016-19
  • Er zijn geen aanwijzingen dat de journalist onverantwoordelijk zou zijn omgegaan met de verklaringen die hem door vertrouwelijke bronnen in een gerechtelijk onderzoek zijn meegedeeld. De journalist heeft zich niet opdringerig gedragen. De privacy is geschonden door de vermelding van de straatnaam waar klaagster en haar gezin wonen.