Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

X t/ GVA.be

2016-18
  • Er zijn geen aanwijzingen dat de journalist onverantwoordelijk zou zijn omgegaan met de verklaringen die hem door vertrouwelijke bronnen in een gerechtelijk onderzoek zijn meegedeeld. De privacy is niet geschonden. De journalist heeft zich niet opdringerig gedragen.