Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

X t/ DeMorgen.be

2020-41
  • De belangen die klager inroept om een artikel te laten verwijderen wegen niet op tegen het maatschappelijk belang van een zo volledig mogelijk archief.