Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

vzw Wase Dierenbescherming t/ Het Nieuwsblad en Van Landeghem (Pesterijen tegen klokkenluider Dierenbescherming)

2013-06

Een schijn van niet-onafhankelijkheid van de journalist moet worden vermeden.