Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

VZW Bal der Bals t/ De Gentenaar

2016-13
  • De naam Bal der Bals mocht genoemd worden. De titel is onnauwkeurig, maar de onnauwkeurigheid is begrijpelijk door de opeenvolgende juridische structuren die klager opzette om het Bal der Bals te organiseren en de raad beschouwt ze dan ook niet als een beroepsethische tekortkoming.