Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Vizzini en Roggen t/ TV Limburg

2017-17
  • Ook bij persoonlijke getuigenissen checkt de journalist de feiten. Als dat niet mogelijk is, legt hij de nodige terughoudendheid aan de dag.