Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Vinck t/ De Morgen en Amkreutz (Het is ontspannen blokken)

2012-03

Er is niet aangetoond dat de journalist zich niet zou gehouden hebben aan de afspraken die hij met klager heeft gemaakt.