Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Verreycken t/ Gazet van Antwerpen

2021-29

Titel artikel: Portret. Zo grootvader, zo vader, zo zoon? Hoe de familie Verreycken sinds de jaren 60 in opspraak komt.
Essentie uitspraak: Klager noemt een aantal passages uit het artikel irrelevant. De journalist en de redactie zijn evenwel vrij in de selectie van nieuws en in het bepalen vanuit welke invalshoek en in welke context ze een onderwerp belichten. Er is in het artikel geen sprake van ongegronde beschuldigingen of schending van het privéleven.