Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Vermassen t/ Knack en Lippens

2018-23
  • Er is loyaal wederhoor gegeven en de titels stroken met de inhoud van het artikel. Ze geven aan dat het om citaten gaat en vermelden wie aan het woord is.