Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Vanhoorebeke t/ De Morgen en De Coninck

2018-30
  • De klacht gaat over een artikel en een opiniebijdrage. Het artikel verwoordt het vonnis van een politierechter op een journalistiek verantwoorde manier, maar bevat fouten met betrekking tot twee andere punten. Die twee passages zijn niet waarheidsgetrouw. De opiniebijdrage becommentarieert het vonnis provocerend, wat geen beroepsethische fout is.