Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Vanhauwaert t/ De Weekbode en Roose

2009-15

Het staat de journalist vrij om in de berichtgeving een selectie te maken van de gebeurtenissen en tussenkomsten die zij of hij relevant acht.